ชวนลงเรียนคอร์ส “ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน” เรียนฟรี! บน Thai MOOC

ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการขัเคลื่อนธุรกิจหรือแม้แต่ในภาคองค์กร ดังนั้น เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นนี้ให้ก้าวหน้าขึ้น เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาแนะนำ

 

 

“ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office)” คอร์สเรียนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนสำหรับทุกคนที่สนใจ แถมเรียนฟรี! มีเกียรติบัตรออนไลน์มอบให้เมื่อสำเร็จการศึกษา

รายวิชานี้จะเป็นการศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงาน

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

– ผู้เรียนสามรถเลือกใช้สำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย

– ผู้เรียนสามารถแยกประเภทการใช้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการรับโทรศัพท์

– ผู้เรียนสามารถสรุปสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน:

การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเบื้องต้น

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

วิธีสมัครเรียน:

สมัครเรียนทางออนไลน์ที่นี่

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ