ทุนปริญญาตรี

Simmons University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพระดับประเทศ...

Concordia University เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในเมือง...

RMIT University เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย...

Ozyegin University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศตุรกีที่ได้รับการยกย่องในฐานะสถาบันวิจัยที่มีคุณภาพ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...