ทุนปริญญาตรี

Woxsen University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในรัฐเตลังคานา...

Brock University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแคนาดา...

Alvernia University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนฟรานซิสกันนิกายโรมันคาธอลิกในเรดดิ้ง...

Massey University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี...

เพื่อยกระดับการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงให้เข้าถึงการศึกษาระดับโลก มูลนิธินานาชาติเมืองฟุกุโอกะจึงได้จัดตั้งทุนเรียนดี Fukuoka...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...