ทุนปริญญาตรี

Sunway University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร...

ในแต่ละปี รัฐบาลโรมาเนียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรปผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้...

Turkiye Burslari เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกผู้สมัครราว...

IMF Internship เป็นทุนฝึกงานแบบเต็มจำนวนที่มีเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกงาน...

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพด้านการศึกษา ทั้งยังมอบโอกาสหลังเรียนจบให้กับบัณฑิตต่างชาติมากมาย...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...