ทุนปริญญาตรี

รัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...