SINGA เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโทที่ต่อยอดไปยังปริญญาเอก ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน...

Dalhousie University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ติดอันดับ...

Woxsen University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในรัฐเตลังคานา...

อีกหนึ่งทุนจากองค์กรภายในประเทศที่ไม่ควรพลาดเปิดรับสมัครแล้วค่ะ :D ใครที่กำลังมองหาการสนับสนุนในระดับปริญญาโทอยู่...

เพื่อยกระดับการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงให้เข้าถึงการศึกษาระดับโลก มูลนิธินานาชาติเมืองฟุกุโอกะจึงได้จัดตั้งทุนเรียนดี Fukuoka...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...