ทุนปริญญาเอก

เพื่อยกระดับการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงให้เข้าถึงการศึกษาระดับโลก มูลนิธินานาชาติเมืองฟุกุโอกะจึงได้จัดตั้งทุนเรียนดี Fukuoka...

ในแต่ละปี รัฐบาลโรมาเนียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรปผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้...

Turkiye Burslari เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกผู้สมัครราว...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...