กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 18 อัตรา หมดเขต 5 พ.ย. นี้!!

สำหรับใครที่กำลังมองหางานร่วมกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เชิญทางนี้!!

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

โดยจะเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2019 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 

 

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ:

– คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ