มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้ทุนปริญญาเอกสำหรับผู้มีศักยภาพสูง วันนี้ – 25 ตุลาคม 62

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

“มีทุนการศึกษา ป.เอก สำหรับผู้มีศักยภาพสูง”

 

 

เลือกเรียนได้ที่:

-ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดหลักสูตร:

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เปิดเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2562

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

 

การคัดเลือก:

– พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251

2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208

 

ปิดรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.huntscholarships.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ