มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัครนักศึกษารับ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ทุนละ 15,000 บาท/ปี

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์

 

วิธีการสมัคร:

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนฯ

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ajinomotofoundation.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ