ห้ามพลาด!! โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล สำหรับ น.ศ. ป.ตรี ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์จัดเต็ม

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล เป็นทุนสนับสนุนจาก Central Group สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนนี้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ทุนฝึกประสบการณ์ 2 ปี และทุนฝึกประสบการณ์ 1 ปี

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในปีที่ฝึกงาน

เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป

การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ

ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท

ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี

สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น(First Line Manager)

หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อายุไม่เกิน 25 ปี

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ:

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครทุนได้ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

centralgroupjobs.com/cgeducation/scholar5.php

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ