สมัครเลย!! ‘Orange Tulip Scholarship’ 40 ทุน สำหรับ นร. ไทยต่อป.ตรี-โท ที่เนเธอร์แลนด์

Orange Tulip Scholarship เป็นทุนเรียนต่อสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทย และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์สนับสนุนทุนให้นักศึกษาไทย

โดยทุนดังกล่าวจะเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อในด้านต่างๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA และอื่นๆ รวมกว่า 40 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อสำหรับนักเรียนไทยจำนวน 40 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์

-กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018

-ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย

-ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)

-ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมไปยังอีเมล 

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nesothailand.org/scholarship/ots

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ