ทุน CGS – WMO Program ระดับ ป.ตรี – ป.เอก ด้านอุตุนิยมวิทยา ที่ประเทศจีน

โครงการทุนรัฐบาลจีน! กับทุน Chinese Government Scholarship – WMO Program เป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดย MOE ของ China for World Meteorological Organization (WMO) เพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในการศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาในประเทศจีน

โปรแกรมนี้รองรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งการศึกษาหลัก และการศึกษาภาษาจีน ขึ้นอยู่กับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ Nanjing University of Information Science and Technology หรือ Hohai University รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– สนับสนุนค่าเล่าเรียน

– ที่พักอาศัย

– ค่าครองชีพ

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Meteorology

– Hydrology

– Water Resources Monitoring & Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสุขภาพดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุน้อยกว่า 25 ปี ขณะเปิดรับสมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุน้อยกว่า 35 ปี ขณะเปิดรับสมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ขณะเปิดรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application Form for Chinese Government Scholarship (เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

– Transcripts

– ใบรับรองการเป็นนักศึกษา หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

– A Study Plan or Research Proposal (เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 200 คำ สำหรับระดับปริญญาตรี และ 800 คำ สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี)

– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ

– Foreigner Physical Examination Form (หากผู้สมัครมีอายุน้อยกว่า 18 ปี)

– The copy of Pre-admission Letter (ถ้ามี)

– HSK Certificate (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทาง WMO Secretariat

 

ปิดรับสมัคร:

ราวเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

campuschina

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ