ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับป.โท จำนวน 50 ทุน เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสวีเดน

Chalmers จัดมอบทุนการศึกษา IPOET ประจำปี 2019 รวมทั้งสิ้น 50 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนโดย Swedish Council for Higher Education เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ศึกษาต่อที่ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– จำนวน 50 ทุน

– ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 75% (หลักสูตร 4 เทอม / 2 ปี)

– นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นในปีแรกจะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเป็น 85% สำหรับช่วงชั้นปีที่สองและปีสุดท้าย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไมได้อาศัยอยู่สหภาพยุโรป และเป็นผู้ที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยสวีเดน

-สมัครเรียนป.โทปีแรก

-การพิจารณาให้ทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร รวมทั้งเกรดเฉลี่ย และสถานะของมหาวิทยาลัย (การจัดอันดับในระดับโลก)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับหมายเลขใบสมัคร 8 หลัก และหมายเลขนี้จะใช้ในการสมัครขอทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chalmers.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ