สมัครด่วน!! ทุน Study of the U.S. Institutes for Secondary School Educators ประจำปี 2562

เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และผู้สนใจ สมัครทุน Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Secondary School Educators (Teachers) ประจำปี 2562

โครงการ SUSI for Secondary School Educators เปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้เขียนหลักสูตร/แผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ได้ไปแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมของสหรัฐฯ ที่ประเทศสหรัฐฯ นาน 5 สัปดาห์ เพื่อนำกลับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในไทย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ไปแลกเปลี่ยน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และผู้เขียนหลักสูตรแผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นอาจารย์ หรือผู้เขียนหลักสูตร/แผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร และหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมไปยังอีเมล PAExchangesBKK@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้อตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ “Application for 2019 SUSI for Secondary School Educators_Your Full Name.”

หรือส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

21 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

 

ที่มา:  U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ