ไม่ว่าใครก็เป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ได้!! กับโครงการ “Thammasat Gen Next Academy”

โอกาสแห่งการศึกษายุคใหม่ สู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคตกำลังจะเริ่มขึ้น!!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมเปิดตัวโครงการ “Thammasat Gen Next Academy” ในปี 2562 นี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการกลับมาของคำว่า “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา”

หรือระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยเกษียณ สามารถเข้าเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ รวมไปถึงทบทวนความรู้เดิม และหาความรู้ใหม่ได้ตามความต้องการ ในโครงการนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์ และเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียน

 

 

แน่นอนว่าโครงการ Thammasat Gen Next Academy นี้เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา สัญชาติ และไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้น เรียกได้ว่าเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างมาก

รูปแบบในการเรียนรู้ จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1. เรียนออนไลน์ หรือ MOOC (Massive Open Online Course)

2. เรียนในห้องเรียนแบบ Face-to-face ร่วมกันนักศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขต (รังสิต, ท่าพระจันทร์, ลำปาง และพัทยา)

3. เรียนแบบ Workshop เป็นคอร์สอบรมระยะสั้น 1-4 สัปดาห์

 

 

เมื่อจบหลักสูตรของแต่ละรายวิชาแล้ว จะมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแต่ละรูปแบบ แต่ละรายวิชาจะมีการวัดผลที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นระบบเกรด หรือเรียนแบบ Audit รายงานผลเป็นระบบ (satisfactory/ผ่าน)/U (unsatisfactory/ไม่ผ่าน) โดยสามารถออกใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชา และหนังสือรับรองการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ระดับประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญา และปริญญาบัตร

ในการเรียนแต่ละรายวิชา จะมีอัตราค่าธรรมเนียม เฉพาะค่าหน่วยกิต ไม่เกิน 1.5 เท่าของนักศึกษาธรรมศาสตร์ และจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม และยังสามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

ใครที่สนใจอยากเป็น “ศิษย์ธรรมศาสตร์” สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครโครงการนี้ได้ในช่วงต้นปี 2562 ได้จากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง

 

ที่มา:  ONCEs Thailand, prachachat, dek-d

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ