นักศึกษาปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะเรียนต่อโท หากหนึ่งในผู้ปกครองเรียนด้วย

ข้อมูลใหม่จากสมาคมโรงเรียนกฎหมายอเมริกันและ Gallup พบว่านักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะพิจารณาการเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หากผู้ปกครองของพวกเขาอย่างน้อยหนึ่งคน ลงทะเบียนเรียนด้วย

 

 

ผลการสำรวจพบว่า 41% ของผู้ที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคน ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเช่นกัน อีก 33% เป็นผู้ที่มีผู้ปกครองที่จบวุฒิระดับปริญญาตรี และอีก 26% เป็นผู้ที่ผู้ปกครองไม่ได้จบหลักสูตร 4 ปี

การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาของพ่อแม่และการลงทะเบียนในรุ่นลูกไม่ใช่เรื่องใหม่ มีรายงานว่า “เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นหลังเรียนให้สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องมีมาตรการการปรับปรุงที่ดีขึ้น มากกว่าเดิม

 

 

รายงานจากการสำรวจเหล่านี้ จะช่วยให้สถาบันต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ สามารถให้ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการ รวมทั้งใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

Gallup และสมาคมโรงเรียนกฎหมายอเมริกันได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในอาชีพของนักศึกษา ข้อมูล คำแนะนำ และภูมิหลังด้านการศึกษามากกว่า 22,000 คน มีการรายงานถึงความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ การศึกษาของพ่อแม่ เชื้อชาติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

Kellye Testy ประธานและ CEO ของ Law School Admission Council กล่าวว่า

อนาคตของบัณฑิตศึกษาจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลและการศึกษาครั้งนี้ ด้วยการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ที่ได้รับมา จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สนับสนุนการศึกษาที่เหนือกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ นอกเหนือจากความต่อเนื่องของข้อมูลที่เราให้บริการเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการศึกษาด้านกฎหมายที่สูงขึ้น

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ