ทุนการศึกษา IPOET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chalmers เรียนต่อประเทศสวีเดน ปี 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chalmers เสนอทุนการศึกษา IPOET ราวๆ  50 ทุนในปี 2018 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งสวีเดนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเงิน โดยจะเริ่มหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม ปี 2018

 

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ลดค่าเล่าเรียน 75% (หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา / 2 ปี)

-นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในปีแรกของการศึกษาอาจได้รับการลดทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 85% ของค่าเล่าเรียนในปีที่สองและปีสุดท้ายของการศึกษา

-เงินสนับสนุนนี้จะไม่ถูกมอบให้ผู้ได้รับทุน แต่จะผ่านการดำเนินการโดยอัตโนมัติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในทุกสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ EU/EEA

-พลเมืองจากประเทศสมาชิกของ EU/EEA ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสวีเดน

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทปีที่ 1

-การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการของของผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยในประเทศ (รวมถึงตำแหน่งในการจัดอันดับทั่วโลก) และลำดับความสำคัญในการยื่นขอหลักสูตรปริญญาโทที่ Chalmers

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ในหลักสูตรปริญญาโทที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย universityadmissions.se

-ผู้สมัครแต่ละรายจะได้รับหมายเลขใบสมัคร 8 หลัก (จากใบสมัครของคุณสำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ universityadmissions.se) และหมายเลขนี้จะต้องกรอกในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำขอคือวันที่ 15 มกราคม  2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ