500 ทุนการศึกษาที่วิทยาลัย El Camino สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนสหรัฐอเมริกา ปี2018

El Camino เป็นวิทยาลัยที่พึ่งเปิดเป็นวิทยาลัยชุมชนสาธารณะได้สองปี ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานของ Los Angeles County ที่รู้จักกันในชื่อ Alondra Park โดยทั่วไปจะเรียกว่า “Elco” หรือ “ECC” ประกอบด้วยอาคาร 37 แห่ง และมีพื้นที่ประมาณ 66 ไร่

ในปีนี้ ทางวิทยาลัยได้เสนอทุนการศึกษา กว่า 500 ทุนเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียนและค่าธรรมเนียมอย่างครบถ้วนกว่า 500 ทุนรวมมูลค่ากว่า $600,000  ต่อปี (ประมาณ19,862,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้

-นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 หรือมากกว่าและมีหน่วยกิตที่มีคะแนนขั้นต่ำหกหน่วยที่ ECC (กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ) สามารถสมัครได้

-ใบสมัครเข้าเรียนและแบบฟอร์มการสมัครเรียนเกรด 11 – 12 จากสำนักงานรับเข้าศึกษาที่อาคารศูนย์บริการนักเรียน

-ขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน เกรด 11 – 12 ที่โรงเรียนเพื่อขอรับลายมือชื่อจากครูใหญ่หรือที่ปรึกษาของโรงเรียน

-ผู้สมัครควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ผ่าน MyECC และคลิกที่ “ใบสมัครทุนการศึกษา”

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ