เตรียมตัวให้พร้อม!! โครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตุลาคมนี้

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกฯแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกฯ ตามที่ราชการกำหนด

 

 

กำหนดการ:

วันรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต www.preadmission.nkafa.com / www.nkafa.rtaf.mi.th

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

การสอบ

สอบวิชาการตามหน่วยสอบที่กำหนด

30 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศผลสอบ

17 ธันวาคม 2562

 

ที่มา: www.nkrafa.rtaf.mi.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ