ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาจาก ServiceScape

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก สมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา ServiceScape Scholarship 2019 จาก ServiceScape

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่า $1,000  (ประมาณ 30,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดสัญชาติ)

จะต้องเป็นผู้ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปี 2019 ระดับปริญญาตรี-เอก

 

วิธีการสมัคร:

เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “How Does Writing Impact Today’s World?” ความยาว 300 คำ ส่งผลงานไปที่ https://www.servicescape.com/scholarship 

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.servicescape.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ