สมัครเลย!! Charles Darwin U. แจกส่วนลดค่าเล่าเรียน 25%-50% เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

Charles Darwin University สนับสนุนทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% และ 50% สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี และมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยทุนค่าเล่าเรียนนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการเข้าเรียนต่อที่ Charles Darwin University ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25%-50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือโทแบบเต็มเวลา (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ณ Charles Darwin University ประเทศออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไขในภาคเรียนที่ 1 ปี 2019

-ผู้สมัครไม่เคยได้รับทุนเรียนต่อที่ออสเตรเลียมาก่อน

-ผู้สมัครต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีที่อยู่ถาวรในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครตามรายละเอียดที่ระบุในเว็บไซต์ทุน

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cdu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ