Charles University มอบทุนการศึกษาพัฒนาระดับปริญญาตรี-โท สาธารณรัฐเช็ก ปี 2018-2019

ด้วยผลงานจากกระทรวงการศึกษาเยาวชนและกีฬาของ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ (CU) สาธารณรัฐเช็ก มอบทุนการศึกษาพัฒนาจำนวนจำกัดแก่นักเรียนทุกโครงการที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2018/2019

ผู้สมัครทุนการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการชำระเงินในช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษาแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่ลงทะเบียนเรียน จะไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนที่นักเรียนจะมาถึงเมืองปราก

FSV UK เป็นหนึ่งใน 17 คณะของ Charles University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 6 ทุน

ทุนละ 50,000 CZK หรือประมาณ 77,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี – โท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถสมัครได้

– สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จะต้องมีเอกสารความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครออนไลน์

– ส่งเอกสารการสมัครไปยังผู้จัดการสำนักงานระหว่างประเทศ

 

 

เอกสารสำหรับการสมัคร:

– เขียนเรียงความเกี่ยวกับแรงจูงใจไม่เกิน 1000 คำ อธิบายว่าเหตุใดจึงต้องได้รับทุนการศึกษาและความคาดหวังของการได้รับการศึกษาที่ Charles University

– จดหมายแนะนำตัว 2ฉบับ จากครูที่สถาบันการศึกษาก่อนหน้า และการยืนยันความต้องการทางการเงินของนักเรียน

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

fsv.cuni.cz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ