ทุนป.โท ด้านกฎหมาย ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน + ค่าครองชีพ ที่ Queen Mary University

Chevening Partner Awards for Law เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย โดยมีระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 1 ปี และเป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เรียนต่อที่ Queen Mary University ประเทศอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตลอดจนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้านกฎหมาย เป็นเวลา 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากเว็บเพจของ Chevening

 

ปิดรับสมัคร:

6 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qmul.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ