องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รับสมัครถึง 27 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

– คนสวน จำนวน 1 อัตรา

– ภารโรง จำนวน 4 อัตรา

 

2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 19 อัตรา

– ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) จำนวน 10 อัตรา

– ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

3. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

– พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา

 

ค่าตอบแทน:

9,400 – 15,800 บาท

 

วิธีสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัคร 1 ท่านมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ