ค่ายกาวิละ รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่ง:

พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 

ค่าตอบแทน:

รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

 

วิธีสมัคร:

สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

วิชาที่สอบ:

– ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ

– วิชาความรู้ทั่วไป

– ทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

– สัมภาษณ์

– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์เอกสารการรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ