China-AUN Scholarship ทุนเต็มจำนวน เรียนต่อป.โท-เอก ณ ประเทศจีน รวม 30 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการจีน (Ministry of Education of P.R. China) ประกาศให้ทุน “China-AUN Scholarship 2019/2020” แก่นักศึกษาจากชาติอาเซียน รวมทั้งนักศึกษาชาวไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2019-2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ จำนวน 30 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละระดับการศึกษาได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามคำแนะนำในเว็บไซต์ www.aunsec.org

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aunsec.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ