ห้ามพลาด!! ทุนเรียนภาษา และป.ตรี ที่ม. จิงกังซาน ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยจิงกังซาน (Jinggangshan University) ประเทศจีน กำลังรับสมัครนักเรียนต่างชาติเพื่อสมัครแข่งขันเข้ารีบทุนเรียนต่อด้านภาษา หรือเรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2018

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ด้านล่างนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. นักศึกษาใหม่ที่มีผลทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK3 ขึ้นไป จะมีสิทธิ์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ 3,000 หยวน (ประมาณ 14,900 บาท) – 5,000 หยวน (ประมาณ 24,900 บาท) ขึ้นอยู่กับผลคะแนน

2. สำหรับนักศึกษา MBBS จะได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ 2,000 หยวน (ประมาณ 9,900 บาท) – 10,000 หยวน (ประมาณ 49,900 บาท)

3. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีสิทธิรับทุนมูลค่า 20,000 หยวน (ประมาณ 99,800 บาท) โดยแบ่งเป็น 2 ก้อน คือปีแรก 10,000 หยวน (ประมาณ 49,900 บาท) และปีที่สอง 10,000 หยวน (ประมาณ 49,900 บาท) ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกาาในสาขานี้ได้รับทุนตั้งแต่ 2,000 หยวน (ประมาณ 9,900 บาท) – 10,000 หยวน (ประมาณ 49,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เรียนภาษาระยะสั้น หรือเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยจิงกังซาน ประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุการเดินทาง

-มีสุขภาพแข็งแรง

-ไม่มีประวัติอาชญากรรม

-สำหรับนักศึกษาหลักสูตร MBBS จะต้องมีคะแนนด้านเทคนิค 65% ขึ้นไปในส่วนของภาษาอังกฤษ ชีววิทยา และเคมี

-สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ต้องมีอายุ 18-25 ปี และไม่มีสัญชาติจีน รวมทั้งต้องมีหลักฐานยืนยันการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาต้องมีอายุ 18-40 ปี และไม่มีสัญชาติจีน รวมทั้งต้องมีหลักฐานยืนยันการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

-มีเอกสารแสดงวุฒิจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีพาสสปอร์ต สำเนาที่ถ่ายเอกสาร และไฟล์สแกน

-มีหลักฐานยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจ

-มีหลักฐานเข้าร่วมกิจกรรม หรือผลงานจากโรงเรียนต้นสังกัด

-มีเอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง

-มีใบรับรองแพทย์

-ภาพถ่าย

-ผลคะแนน HSK (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารฉบับจริง และสแกนสำเนาส่งไปยังอีเมลล์ที่ระบุตามลิงค์ www.scholarshipsads.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scholarshipsads.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ