เลิกสับสน!! Make sure / Ensure และ Make it a point/Make a point of ต่างกันอย่างไร

เพื่อนๆ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า Make sure, Ensure และ Make it a point ในภาษาอังกฤษ วันนี้เรามีความหมายของคำเหล่านี้มาฝาก แถมแนะนำการใช้งานวลีเหล่านี้ให้ถูกต้อง เพื่อปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป…

 

 

Make sure/ Ensure

คำว่า Make sure, Ensure ต่างก็มีความหมายว่า “ทำให้แน่ใจ” จะแตกต่างกันที่ระดับภาษา และการนำไปใช้งาน

Ensure – เป็นทางการมากกว่าคำว่า Make sure มักใช้ในการเขียนบทความ งานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และการสื่อสารที่เป็นทางการ

Make sure – มักจะใช้ในการพูด

ตัวอย่าง:

1. Please make sure we have enough copies of the report for everyone in the meeting.
= Please ensure we have enough copies of the report for everyone in the meeting.

2. I left early to make sure I could get to the airport on time.
= I left early to ensure I could get to the airport on time.

 

Make it a point / Make a point of

ส่วนคำว่า “Make it a point” นั้นมีความหมายว่า “ทำ (บางสิ่งบางอย่าง) ให้เป็นจุดสนใจ”

สำนวน make it a point จะตามด้วย to+verb เสมอ และอาจจะปรากฎสำนวน make a point of ที่มีความหมายเดียวกัน แต่ในรูปประโยคนี้จะตามด้วย verb เติม ing

ตัวอย่าง:

1. I make it a point to treat all my employees fairly.
= I consciously and deliberately take this action.

2. She made a point of inviting the entire family to the party.
= She deliberately invited everyone because others might think badly of her if she excluded some people from the invitation.

 

ที่มา:  espressoenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ