เลิกสับสน!! Make sure / Ensure และ Make it a point/Make a point of ต่างกันอย่างไร

เพื่อนๆ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า Make sure, Ensure และ Make it a point ในภาษาอังกฤษ...

June 6, 2018 2 Mins Read
444 Views