โครงการ ThaiPASS’18 สำหรับเยาวชน เข้าอบรมฟรี แถมมีที่พักตลอดช่วงกิจกรรม

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม Thailand-UK Python-Astronomy Summer School 2018 (ThaiPASS’18) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2018 ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสได้รู้จัก และร่วมงานกับนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเทศไทย และสหราชอาณาจักร

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 

 

รายละเอียดโครงการ:

ThaiPASS’18 เป็นหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าที่พักนักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่อเข้าการอบรมจากอาจารย์ประจำโรงเรียน ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับมีดังต่อไปนี้

-เรียนโปรแกรมภาษา Python ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย

-ศึกษา เรียนรู้ ความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ยุคปัจจุบัน

-เรียนรู้การจัดการข้อมูล การสร้างภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากข้อมูลทางดาราศาสตร์

-สร้างความเชื่อมโยงระหว่างดาราศาสตร์ และวิทยาการข้อมูล

-สร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนรู้ STEM ในมหาวิทยาลัย และสายอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนระดับมัธยมปลาย (ม.4 ถึง ม. 6)

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่อเข้าการอบรมจากอาจารย์ประจำโรงเรียน

 

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 13 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

indico.narit.or.th/event/81

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ