ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว : คอรส์เรียนฟรีที่จะสอนคุณตั้งแต่ตัวอักษรไปจนถึงบทสนทนา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว อีกหนึ่งภาษาที่กำลังมาแรงและมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจก็คือ “ภาษาจีน” นั่นเอง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว หรือแม้แต่ทำธุรกิจที่ต้องสื่อสารกับชาวจีนและอยากจะเพิ่มทักษะภาษาจีนให้กับตัวเอง วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ บน Thai MOOC มาฝาก

 

 

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese Language for Tourism):

วิชานี้จะเริ่มสอนตั้งแต่ตัวอักษรพินอิน และประสมเสียงคําง่ายๆ ไปจนถึง กลุ่มคํา ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียนสามารถสื่อสารและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

– ผู้เรียนระบุสัทอักษรตามระบบพินอินและประสมเสียงคำในภาษาจีนได้

– ผู้เรียนใช้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาด้านภาษาจีน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียนด้านภาษาจีน

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

เวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาที สื่อวีดิทัศน์) ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%) ต่อสัปดาห์

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

30 มีนาคม 2020

 

เกณฑ์การผ่านรายวิชา:

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนได้ฟรีที่นี่

 

ที่มา: Chinese Language for Tourism

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ