เตรียมตัวให้พร้อม!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 88 อัตรา 14 – 25 ก.ย. 63

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ในหน่วยงานราชการ เชิญทางนี้!! กับงานที่กำลังจะเปิดรับสมัครในเร็วๆ นี้!!

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศเรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 88 อัตรา โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา

– เอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

– เอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

– เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

– เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

– เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

– เอกสังคม จำนวน 3 อัตรา

– เอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

– เอกพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

– เอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

– เอกศิลปะ จำนวน 3 อัตรา

– เอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

– เอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

– เอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา

– เอกเกษตร (พืช) จำนวน 2 อัตรา

– เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 7 อัตรา

 

5. ตำแหน่งคนงานทั่วไป

– งานครัว จำนวน 4 อัตรา

– งานแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา

– งานทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา

– งานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

– งานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา

– งานประจำรถ จำนวน 2 อัตรา

– งานสวน จำนวน 8 อัตรา

– งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา

– งานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 4 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ