มหากาพย์สังคมศึกษาน่ารู้ : ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา วิชาน่าเรียนจาก CHULA MOOC

สังคมศึกษาเป็นหนึ่งในวิชาน่ารู้ที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนก่อนอุดมศึกษา และเป็นหนึ่งในวิชาที่หลายๆ คนอาจไม่ทราบว่ามีหลากหลายแง่มุมให้เรียนรู้

สำหรับช่วงคอร์สเรียนที่น่าสนใจในวันนี้ เราอยากขอเสนอคอร์สเรียนจากแพลตฟอร์ม CHULA MOOC ใครสนใจมาดูไปพร้อมๆ กันเลย!!

 

 

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้:

คอร์สเรียนนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

วิชานี้จะเป็นเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สำหรับวิชา มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ :

ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

– บทที่ 1 : ศาสนาสากล ตอนที่ 1

– บทที่ 2 : ศาสนาสากล ตอนที่ 2

– บทที่ 3 : พระพุทธศาสนา ตอนที่ 1

– บทที่ 4 : พระพุทธศาสนา ตอนที่ 2

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

– เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

สิ้นสุดการเรียน:

30 กันยายน 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ