“มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง จะสอนเกี่ยวกับรากศัพท์และ Prefixes ที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท เทคนิคการอ่าน และคำถามที่พบบ่อยในข้อสอบ Reading Comprehension

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

EP 1: Prefixes

EP 2: Common Prefixes #1

EP 3: Common Prefixes #2

EP 4: Common Prefixes #3

EP 5: Root Words #1

EP 6: Root Words #2

EP 7: Guessing Meaning from Context Clues #1

EP 8: Guessing Meaning from Context Clues #2

EP 9: Reading Tips #1

EP 10: Reading Tips #2

EP 11: Reading Tips #3

EP 12: Reading Practice #1

EP 13: Reading Practice #2

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี-รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ