มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ภูมิศาสตร์ คอร์สเรียนฟรีน่ารู้จาก CHULA MOOC

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ คือหนึ่งในวิชาน่าเรียนที่จัดโดยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง CHULA MOOC แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อได้

สำหรับวิชาที่เราอยากจะนำเสนอในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งจะนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

สำหรับวิชา มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ภูมิศาสตร์ จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

– EP 1 : ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1

– EP 2 : ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2

– EP 3 : การผันแปรของเปลือกโลก

– EP 4 : การผันแปรภายนอก

– EP 5 : ภูมิศาสตร์ไทย

– EP 6 : การปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

– เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 พฤศจิกายน 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ภูมิศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ