สมัครด่วน!! โครงการฝึกงาน – สหกิจศึกษา ร่วมกับ CIMB Thai Bank

โอกาสสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะในสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินที่จะได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากธนาคารชั้นนำของเชีย

CIMB Thai Bank เปิดโครงการฝึกงาน-สหกิจศึกษา สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ขอบเขตงานที่จะได้เรียนรู้:

– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานจริงไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

– การเริ่มโปรเจ็กต์หรือไอเดียใหม่ๆ สำหรับการปรับปรุงโครงการ

– วางกลยุทธ์และแผนงานบนมือถือ

– มีส่วนร่วมในการประชุมทีมอยู่เสมอ

 

คุณสมบัติ:

– น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาการเงิน การคลัง การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม สารสนเทศ กฎหมาย การสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีแรงจูงใจและความกระตือรือร้น รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

– มีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

 

สวัสดิการ:

ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท

 

ระยะเวลาทำงาน:

– เมษายน – สิงหาคม 2020 (อย่างน้อย 3 เดือน)

– ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ : จันทร์ – ศุกร์

– เวลา : 08.30 – 17.00 น.

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ฝึกงานกับ CIMB Thai Bank

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ