มาแล้ว! โอกาสร่วมงานกับสปก.เปิดสอบเข้ารับราชการ 58 อัตรา หมดเขต 24 เมษายนนี้

ใครกำลังรอโอกาสสอบเข้าเป็นข้าราชการ เวลาของคุณมาถึงแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะสมัครงานในครั้งนี้!!

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่กฎหมายกำหนด ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

3. นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 44 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 

5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ