สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง และพนักงาน หมดเขต 30 พ.ย. นี้!!

สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง และพนักงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1

3.เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3

5.นักบริหารงานทั่วไป 1 สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย

6.นักพัฒนาเว็บไซต์ 1

7. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3

8. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

9. ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) กองวิชาบริหารการบิน

10. ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริหารการบิน

11. ครูการบิน (เครื่องบิน) กองฝึกบิน

12. ครูวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน

13. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน ศูนย์ฝึกการบิน

14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 ศูนย์ฝึกการบิน

15. นักบริหารงานทั่วไป 1 ศูนย์ฝึกการบิน

16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 กองซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นักบัญชี

2. นักบริหารการเงิน

3. นักเทคโนโลยีการศึกษา

4. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฎิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา)

5. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฎิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา)

6. นักบริหารงานทั่วไป กองวิชาบริหารการบิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตำแหน่งพนักงาน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

ตำแหน่งลูกจ้าง  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

 

วิธีการสมัคร:

ตำแหน่งพนักงานสามารถสมัครสอบได้ที่นี่

ตำแหน่งลูกจ้างสามารถสมัครสอบได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

catc.thaijobjob.com หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน 02 272 5741 – 4 ต่อ 231 หรือ 02 272 5287 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ