เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Europe on Track ในยุโรป ประจำปี 2019

Europe on Track เป็นโครงการของ AEGEE-Europe ซึ่งเป็นองค์กรสหวิทยาการที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นองค์กรนักศึกษาไร้พรมแดนในยุโรป

ในฐานะองค์กรนอกภาครัฐ องค์กรอิสระทางการเมือง และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร AEGEE เปิดรับนักศึกษาและเยาวชนจากคณะ และสถาบันต่างๆ อย่างไร้ข้อจำกัด

AEGEE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 ในกรุงปารีส ทุกวันนี้ องค์กร AEGEE ได้เติบโตขึ้นและมีเครือข่ายของเพื่อนถึง 13000 ราย ใน 200 เมืองของ 40 ประเทศทั่วยุโรป ผ่านกิจกรรมของพวกเขา

พวกเขาช่วยให้นักเรียนและคนหนุ่มสาวในยุโรปมีบทบาทอย่างแข็งขันในสังคม สร้างช่องว่างในการเจรจาและโอกาสในการเรียนรู้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– คุณจะได้รับบัตร Interrail จากเจ้าภาพ และร่วมเป็นแขกของ AEGEE สาขาในประเทศ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาหาร

– ค่าใช้จ่ายตั้งแต่จุดเริ่มต้นในประเทศของคุณไปจนถึงปลายทาง ทั้งไปและกลับจะได้รับการสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขบางประการ

– ประกันสุขภาพจะเป็นส่วนที่คุณต้องจัดการเอง ในช่วงระกว่างวันที่ 12 มีนาคม – 27 เมษายน 2019

– คุณต้องจัดเตรียมวีซ่าและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าภาพจะจัดเตรียมเอกสารจดหมายเชิญให้ และพยายามช่วยคุณลดค่าใช้จ่าย

– ในการสนับสนุนนี้ จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18-30 ปี นับในเดือนมีนาคม 2019

– มีส่วนร่วมในองค์กรนักศึกษา (นานาชาติ) หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

– รู้สึกสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับยุโรป

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

– มีความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองยุโรป รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชน

– มีความรับผิดชอบ, เชื่อถือได้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– มีทัศนคติเอื้อต่อนโยบายขององค์กร

– มีความอดทนต่อความเครียดและความเมื่อยล้าทางกายภาพ

– ชอบพูดคุยและทำงานกับคนในวัยและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

– มีประสบการณ์การแบกเป้เที่ยวมาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ