CMU Charity Bike Ride มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนในประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่! ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากโครงการ CMU Charity Bike Ride ประจำปี 2563 ให้น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากรุ่นพี่ส่งถึงรุ่นน้อง

ทางคณะทำงาน CMU Charity Bike Ride และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดการศึกษา 4 ปี ทุนละ 240,000 บาท จำนวน 4 ทุน

– ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตลอดการศึกษา 3 ปี ทุนละ 180,000 บาท จำนวน 2 ทุน

– ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตลอดการศึกษา 2 ปี ทุนละ 120,000 บาท จำนวน 1 ทุน

– ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปนักศึกษา

– อธิบายเหตุผลของการขอรับทุนการศึกษามาพอสังเขป

– รูปประกอบเหตุผลการขอรับทุน เช่น รูปบ้าน

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางแบบฟอร์ม ที่นี่

– หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

@CMU.CharityBikeRide

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ