มช.จัดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! “การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย” จัดตารางได้ตามสะดวก!!

ทุกวันนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมือง และหนึ่งในปัญหาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจก็คือ การคอร์รัปชั่น หรือการทุจริต ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง

ในยุคนี้มีทั้งการโฆษณาให้ความรู้ และแคมเปญต่อต้านการคอร์รัปชั่นมามากมาย แต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า จริงๆ แล้วแบบไหนที่เรียกว่าการทุจริต?

ในคอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆ ต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของไทย กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

– อธิบายพฤติกรรมการทุจริตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

– วิเคราะห์สาเหตุของการทุจริต

– วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบของการทุจริต

– เสนอแนะแนวทางเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต

 

 

ซึ่งการเรียนในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ จะมีทั้งการทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน รวมถึงทำแบบประเมินหลังจากเรียนจบทุกบทเรียนแล้ว

และด้วยความที่เป็นการเรียนด้วยตัวเอง ทำให้คุณสามารถจัดการตารางการเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก ยิ่งเป็นการเรียนออนไลน์ ยิ่งเรียนได้ทุกที่ตราบเท่าที่คุณมีอินเทอร์เน็ต

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ ที่นี่

 

ที่มา: Future Trends

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ