มช. ร่วมกับ สวทช.จัดค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 62 รับสมัครนร.เข้าร่วมค่ายเพิ่มมูลค่าให้อาหาร

“ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)”...

July 5, 2019 2 Mins Read
72 Views