จากข้อมูลในสหรัฐ พบว่านี่คือ 11 สาขาวิชา ที่เรียนจบมามีโอกาส “ตกงาน” มากที่สุด!!

 

ตามสถิติของ Zippia เว็บไซต์เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรของสหรัฐเพื่อประมาณอัตราการว่างงานสำหรับคนอายุ 22 – 25 ปีในสาขาต่างๆ

มีหลายสาขาวิชาที่ในปัจจุบันเริ่มหางานที่ตรงกันยากขึ้นอย่าง อย่างเช่น หลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ สังคมและการสื่อสาร แต่บางส่วนยังคงเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (STEM)

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ว่านักเรียนจะติดตามสาขา STEM ดังกล่าวและมีทักษะหรือความสามารถใหม่ๆ แต่เกรดเหล่านั้นก็ไม่ได้รับประกันว่าพวกเขาจะได้งานที่ต้องการ

และนี่คือ 11 สาขาวิชาที่เสี่ยงต่ออัตราการว่างงานมากที่สุด:

 

11. ชีววิทยา – 8.76%

10. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร – 9.40%

 

9. การศึกษาวัฒนธรรมระหว่างประเทศ – 9.93%

 

8. การศึกษาชนเผ่าและอารยธรรมในเขตพื้นที่ – 10.84%

 

7. วิจิตรศิลป์ – 10.90%

6. การสื่อสารมวลชน – 10.92%

 

5. ภาพยนตร์ศิลปะและศิลปะการถ่ายภาพ – 11.24%

4. ละครและศิลปะการละคร – 11.42%

 

3. มานุษยวิทยาและโบราณคดี – 11.76%

 

2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – 11.79%

 

1. วาทศาสตร์ – 17.54%

 

เป็นความจริงที่ การศึกษาด้านศิลปะและการสื่อสารเป็นสาขาที่ยากต่อการหางาน เนื่องจากตลาดงานเฉพาะในกลุ่มนี้มักจะมีน้อยและเน้นไปยังกลุ่มศิลปิน นักแสดง ช่างภาพและนักเขียน เป็นผลให้หลายคนใช้เวลา 2-3 ปีแรกหลังเรียนจบลองหางานในสาขาที่เรียนมาก่อนจะเลือกเส้นทางอื่นเเทน

 

แต่แม้ว่าผลสำรวจนี้ อาจจะทำให้คุณนึกท้อและหวั่นใจ แต่อย่าลืมว่าเป็นเพียงการประมาณการตามสถิติเท่านั้น ถ้าหากใจรักและอยากจะมุ่งไปในแนวทางนั้นจริงละก็ ไปให้สุด แล้วคุณจะพบงานที่คุณรักเองน่ะแหละ!!

ที่มา : www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ