ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ณ Swansea University

College of Science International Awards โครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ Swansea University มหาวิทยาลัยในเวลส์ เป็นทุนที่เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า £2000 (ประมาณ 77,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศต่อไปนี้ Bahrain, Botswana, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egypt, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mexico, Nigeria, Norway, Oman, Palestine, Peru, Poland, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Syria, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, USA, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Algeria และ Falklands

-นักศึกษาที่ได้รับทุน Swansea University Thrive Bursary และทุนเต็มจำนวนไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครปริญญาโทควรได้รับเกียรตินิยมอันดับ (2:1) หรือเทียบเท่าในวุฒิการศึกษาก่อนหน้านี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เขียนอธิบายว่า “why you should be considered for a grant?” จำนวน 500 คำ

-ผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนด จากนั้นจึงสามารถกกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาได้ และให้ส่งไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.swansea.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ