เรียนรู้ 22 “Collocation” ที่ใช้คู่กับคำว่า “Time” ให้คุณมีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นกอง

Collocation หรือ “คำปรากฏร่วม” คือกลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความหมายที่สละสลวย ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยคำว่า Collocation มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ col (to do something with something or someone) + location

Collocation เป็นการเชื่อมคำ การจัดวางคำ หรือกลุ่มคำ (รวมทั้ง idioms) ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประโยคที่เจ้าของภาษานิยมใช้ และเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งคำที่ใช้ร่วมกันนั้น จะใช้คำอื่นแทน หรือสลับตำแหน่งกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าคำที่จะใช้แทนจะมีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันก็ตาม

ซึ่ง Collocation ที่ใช้ร่วมกับคำว่า “Time” มีดังนี้

 

 

1. Run out of time (หมดเวลา)

ตัวอย่าง: I didn’t finish the test – I ran out of time.

 

2. Save time (ประหยัดเวลา, ทุ่นเวลา)

ตัวอย่าง: If you want to save time, this machine will provide the answer.

 

3. Kill time (ฆ่าเวลา)

ตัวอย่าง: We played cards to kill time until the bus came.

 

 

4. Take your time (ตามสบาย, ไม่ต้องรีบร้อน)

ตัวอย่าง: There’s no rush – take your time.

 

5. Make up for lost time (ทำงานหนัก, ทำงานรวดเร็ว)

ตัวอย่าง: I’ll have to work hard now to make up for lost time.

 

6. Take a long time (ใช้เวลานาน)

ตัวอย่าง: His injuries will take a long time to heal.

 

 

7. Give me a hard time (รู้สึกยุ่งยาก, เกิดช่วงเวลาที่ยากลำบาก)

ตัวอย่าง: They really gave me a hard time at the interview.

 

8. Spare time (เวลาว่าง)

ตัวอย่าง: She devotes all her spare time to gardening.

 

9. Spend time (ใช้เวลา)

ตัวอย่าง: I spend time watching TV.

 

 

10. Waste time (เสียเวลา, เปลืองเวลา)

ตัวอย่าง: I waste time listening to music every day.

 

11. Make time for (หาเวลา (เพื่อ…))

ตัวอย่าง: Today I’m busy, but I’ll make time for you.

 

12. Have time (มีเวลา)

ตัวอย่าง: Do you have time to help me?

***อย่าสับสนกับคำว่า “Do you have the time?” ที่แปลว่า “ตอนนี้กี่โมงแล้ว” เชียวล่ะ

 

 

13. Pass the time (ฆ่าเวลาด้วยการทำบางสิ่ง)

ตัวอย่าง: I’m determined to pass the time.

 

14. On time (ตรงตามกำหนดเวลา)

ตัวอย่าง: The trains are rarely on time.

 

15. Just in time (ทันเวลา)

ตัวอย่าง: I arrived just in time for my flight to London.

 

 

16. It’s about time (เกือบจะสายเกินไป, เลยเวลามาแล้ว)

ตัวอย่าง: It’s about time you cleaned your room!

 

17. Take time off (ลางาน, หยุดงาน)

ตัวอย่าง:: You must take time off the clock and make it a short game.

 

18. Tell me the time (บอกเวลาฉันที)

ตัวอย่าง: Can you tell me the time?

 

 

19. Time passes (เวลาผ่านไป)

ตัวอย่าง: As time passes, it becomes more difficult to raise funds.

 

20. Dead on time (ตรงเวลาเป๊ะ)

ตัวอย่าง: I left dead on time at 10.45 am.

 

 

21. Free time (เวลาว่าง)

ตัวอย่าง: I do a lot of reading in my free time.

 

22. Right on time (ตรงเวลาพอดี)

ตัวอย่าง: The trial lawyer was right on time for his next case.

 

ที่มา:  eslbuzzoxbridge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ