ข้อมูลแนะแนว “อาชีพยอดนิยมสำหรับนักศึกษาจบใหม่” ทั้งระดับป.ตรี และอาชีวศึกษา

วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดีๆ ที่หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือมีวี่แววที่จะจบการศึกษาในเร็ววัน

โดย JobThai.com เว็บไซต์หางานยอดนิยมของไทยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งทำการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา

 

 

งานที่นักศึกษาจบใหม่นิยมสมัครมากที่สุดใน “ระดับปริญญาตรี”

1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

3. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

4. อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์/มนุษยศาสตร์

5. วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ/เครื่องกล

 

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครมากที่สุด

1. งานธุรการ/จัดซื้อ

2. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

3. งานวิศวกรรม

4. งานบัญชี/การเงิน

5. งานทรัพยากรบุคคล

6. งานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

7. งานขาย

8. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา

9. งานบริการลูกค้า

10. งานการตลาด

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ “ระดับปริญญาตรี”

1. งานทรัพยากรบุคคล

2. งานสื่อสารมวลชน

3. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา

4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5. งานอาจารย์/วิชาการ

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ “ระดับปริญญาตรี”

1. งานอาหาร/เครื่องดื่ม

2. งานขาย เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่เปิดรับจำนวนมาก จึงทำให้อัตราการแข่งขันต่ำตามมา

3. งานช่างเทคนิค

4. งานสุขภาพ/โภชนาการ

5. งานโยธา/สถาปัตย์

 

สาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ “ระดับอาชีวศึกษา” ได้แก่

1. ช่างอิเลคทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์

2. บัญชี/การเงิน

3. เลขา/ประชาสัมพันธ์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

5. ช่างยนต์

 

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ “ระดับอาชีวศึกษา”มากที่สุด

1. งานขาย

2. งานช่างเทคนิค

3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม

4. งานบริการลูกค้า

5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

6. งานธุรการ/จัดซื้อ

7. งานสุขภาพ/โภชนาการ

8. งานโลจิสติกส และซัพพลายเชน

9. งานวิศวกรรม

10. งานบัญชี/การเงิน

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ “ระดับอาชีวศึกษา”

1. งานบัญชี/การเงิน

2. งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ

3. งานคอมพิวเตอร์/ไอที

4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5. งานการตลาด

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ “ระดับอาชีวศึกษา”

1. สุขภาพ/โภชนาการ

2. อาหาร/เครื่องดื่ม

3. ขาย

4. ล่าม/นักแปลภาษา

5. ออกแบบเว็บไซต์

 

สถิติเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจช่วยให้ว่าที่บัณฑิตทั้งหลายสามารถตัดสินใจเปรียบเทียบ หรือเลือกเส้นทางอาชีพได้ อย่างไรก็ตาม การได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักคือลาภอันประเสริฐอย่างแท้จริง

 

ที่มา www.jobthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ