10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกใช้จนเฝือ…ควรหลีกเลี่ยง หากอยากเขียนให้เหมือนมืออาชีพ

สำหรับนักเรียน หรือคนทำงานท่านใด มีโอกาสได้คลุกคลีกับการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆ วันนี้เรามี 10 คำศัพท์ที่ถูกใช้ในงานเขียนบ่อยๆ มาฝาก ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ และระวังอย่าใช้คำเหล่านี้มากเกินไป เพราะนอกจากจะดูซ้ำซากจำเจแล้ว อาจจะทำให้งานไม่น่าสนใจเท่าที่ควร

10 คำศัพท์ที่ท่านควรรู้ไว้จะได้เลือกใช้คำอื่นที่มีความหมายเดียวกันมาใช้แทน เพื่อจะได้ไม่ใช้ซ้ำจนเกินไปนั้นมีดังต่อไปนี้

 

 

1. Other

ความหมาย: อื่นๆ, คนอื่น, ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): alternative times, further suggestions, different opinions

 

2. More

ความหมาย: มากกว่า, จำนวนที่มากกว่า, จำนวนที่มากขึ้น

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): additional perspectives, incremental improvements, greater context

 

3. New

ความหมาย: ใหม่, แบบใหม่, ร่วมสมัย

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): state-of-the-art technology, updated document, modern processes

 

4. Good

ความหมาย: ดี, เหมาะสม, ความดีงาม

ลองใช้คำเหล่านี้แทน (ขึ้นอยู่ตามบริบท): excellent solution, decent option, worthy substitute

 

5. Best

ความหมาย: ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): perfect choice, incomparable product, leading expert

 

6. Many

ความหมาย: มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ, คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, คนส่วนมาก

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): a multitude of ideas, a handful of times, numerous occasions, thousands of data points

 

7. Important

ความหมาย: สำคัญ, อย่างสำคัญ

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): critical steps, urgent action, essential information

 

8. Great

ความหมาย: ดีมาก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ สำคัญ, โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, ยาวนาน

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): awesome ideas, fantastic opportunity, wonderful work

 

9. First

ความหมาย: ที่หนึ่ง, หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง  อย่างแรก, ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): initial conclusion, principal person, number one priority

 

10. Able

ความหมาย: ที่มีความสามารถที่จะทำได้, ที่มีทักษะดี

คำที่ใช้แทนได้ (ขึ้นอยู่กับบริบท): can you support this?, can you manage this task?, can you handle this project?

 

ที่มา:  grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ