Nikkei และ Columbia Journalism School มอบทุนป.โท เรียนต่อสหรัฐอเมริกาปี 2018

Nikkei และทาง Columbia Journalism School มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Data and Business Journalism สำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี2018

Columbia Journalism School หนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกด้านวารสารศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีประสบการณ์การให้ความรู้แก่ผู้นำในอนาคตด้านวารสารศาสตร์มากกว่า 100 ปี

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

$100,000 (ประมาณ 3,322,000 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา การศึกษาข้อมูลเฉพาะทาง และ การสื่อสารมวลชนธุรกิจ (specialize in data and business journalism)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-ทุนการศึกษา The Columbia-Nikkei จะได้รับเป็นรายปี สำหรับห้าปีถัดไป เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้สมัครผู้ที่ต้องการศึกษา สาขาข้อมูลเฉพาะทาง และ การสื่อสารมวลชนธุรกิจ ซึ่งในเดือนกันยายนของทุกปีทางสถาบันจะประกาศหาผู้รับสมัครทุนที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาการศึกษาข้อมูลเฉพาะทางและการสื่อสารมวลชน

-นักศึกษาจากเอเชียมีสิทธิ์สมัครรับทุนนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

-สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ต้องยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและผู้ที่ขอ Financial Aid จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-ไม่จำเป็นต้องแยกใบสมัคร

-ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tarin Almanzar ผู้อำนวยการความช่วยเหลือทางการเงินและการรับสมัครนักศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

journalism.columbia.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ