เพิ่มพูนความรู้!! กับ 13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับ “โรค และ อาการเจ็บป่วย”

Disease และ Illness เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า “โรคภัยไข้เจ็บ”...

April 1, 2018 5 Mins Read
512 Views