ทุนเต็มจำนวนจาก CSP ฝึกงานและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำกว่า 4 เดือนที่ USA

โครงการฝึกงานและพัฒนาความเป็นผู้นำที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 4 เดือนเปิดรับสมัครแล้ว!! กับโครงการ Community Solutions Program ประจำปี 2563

Community Solutions Program (CSP) คือโครงการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อปรับปรุงชุมชนของตน มีความมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสันติภาพและความขัดแย้ง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ รวมถึงเรื่องผู้หญิงและเพศ นักกิจกรรมในชุมชนจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโครงการนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษาและประโยชน์ที่จะได้รับ:

– ทุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเดินทาง ที่พักและอาหาร

– ได้รับประสบการณ์และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการแนะแนวความเป็นผู้นำแบบรายบุคคล

– ได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายกับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ และจากทั่วโลก

 

สาขาที่เกี่ยวข้อง:

– ด้านสิ่งแวดล้อม (energy and the environment)

– สันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (peace and conflict resolution)

– ประเด็นความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (transparency and accountability)

– ประเด็นสตรีและเพศ (women and gender)

 

ระยะเวลาและสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2021 ที่สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– มีอายุระหว่าง 25-38 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2021

– ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ยื่นขอผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกาภายในสามปีที่ผ่านมา

– ได้อาศัยและทำงานในประเทศบ้านเกิด และมีประสบการณ์การทำงานที่ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการ การฝึกอบรม หรือการวิจัยในสหรัฐอเมริกา

– มุ่งมั่นที่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม

– มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

– ผู้สมัครหรือสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาของ IREX ในปัจจุบัน

– ผู้เข้ารอบจะต้องมีผลคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเช่น TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 ตุลาคม 2020 (11:59 P.M. EST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– irex.org

@usembassybkk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ