ประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020”

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับผู้ที่มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ในทักษะด้านศิลปะ กับการประกวดที่ไม่เน้นอายุ แต่เน้นความสามารถ!!

วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับบริษัท DG Arts & Crafts ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

หัวข้อการประกวด:

โดยมีธีมเกี่ยวกับ “ดอกไม้” เนื่องจากวิทยาลัยเพาะช่างมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ ใกล้ตลาดค้าดอกไม้ที่เป็นย่านเก่าแก่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ปากคลองตลาด” นับเป็นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การแข่งขันทักษะทางศิลปะ ครั้งที่1 นี้จึงกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท ให้มีแนวเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับย่านค้าดอกไม้สำคัญแห่งนี้ที่อยู่คู่วิทยาลัยมาเนิ่นนาน และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะให้กับศิลปินระดับชาติหลายท่าน

 

ประเภทการประกวด:

จะแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 วันดังต่อไปนี้

– การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ” ใช้สีน้ำจากแบรนด์ Van Gogh และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI

– การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย หัวข้อ “ลายพรรณพฤกษาในงานวรรณกรรม” ใช้สีหมึก Indian Ink จากแบรนด์ Talens และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI

– การแข่งขันทักษะการวาดเส้น หัวข้อ “บุปผานารี” ใช้สีไม้รุ่น ONYX PENCIL – DARK จากแบรนด์ Derwent และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (A2) จากแบรนด์ SEIKAI

– การแข่งขันทักษะด้านองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “มาลัย” ใช้สีอะคริลิคจากแบรนด์ Amsterdam และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI

 

กำหนดการประกวด:

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

– วันที่ประกวด: วันเสาร์ที่ 21 พ.ย – วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 2563 เวลา: 08:30 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Poh-chang Academy of Arts)

 

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน

– การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ”

– การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย หัวข้อ “ลายพรรณพฤกษาในงานวรรณกรรม”

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน

– การแข่งขันทักษะการวาดเส้น หัวข้อ “บุปผานารี”

– การแข่งขันทักษะด้านองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “มาลัย”

 

กำหนดการ:

– 08:30 น. ผู้สมัครเริ่มทำการลงทะเบียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง

– 09:00 – 12:00 น. เริ่มการแข่งขันตามหัวข้อที่กำหนด

– 12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มีจัดเตรียมไว้ให้ที่งาน)

– 13:00 – 15: 00 น. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด

– 16:00 น. ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดทักษะทางศิลปะ

 

*หมายเหตุ

– ทางผู้จัดงานจะมีการจัดเตรียม “สีและกระดาษ” ตามแบรนด์ที่ระบุไว้ให้ใช้ในการแข่งขันวันจริงสำหรับแต่ละประเภท

– เลือกลงแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทำการแข่งขันและคัดเลือกผลงานในวัน เวลา และสถานที่ๆ จัดกิจกรรมเท่านั้น

 

รางวัลการประกวด:

– ผู้ชนะการประกวดได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” ในแต่ละประเภทรับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 5,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับโควต้าเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง

– ผู้ได้รับ “รางวัลดีเด่น” 3 รางวัลในแต่ละประเภท รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท และชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับโควต้าเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง

*หมายเหตุ : ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติมาร่วมเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดครั้งนี้

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-688-7295-99 ต่อ 102

– FB: dgartsandcrafts

– LINE: @dgarts

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ